Máy bộ đàm KBC PT-3000

Máy bộ đàm cầm tay KBC PT-3000 có các chức năng miễn phí cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và không giới hạn thời gian cuộc gọi, chống nhiễu giao thoa tốt.