Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của KBC là đạt mức doanh số để trở thành một trong những công ty sản xuất và phân phối máy bộ đàm lớn nhất Việt Nam và vươn xa ra toàn thế giới.

Mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững của KBC:

  • Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  • Cải tiến và đổi mới các tính năng cao cấp hơn.
  • Quản lý hoạt động sau bán hàng hoàn hảo.

KBC sẽ ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược sau:

Hướng tới lợi ích Khách hàng:

Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối hàng đầu Việt nam.

Quản trị doanh nghiệp:

Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.

Không ngừng đổi mới để vươn xa:

KBC có thể đi chậm nhưng nhất định sẽ không lùi bước, tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các tính năng mới có hiệu quả cao vào mỗi model bộ đàm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *