Chính sách thanh toán

1. Đối với phương thức giao hàng trả tiền mặt:

Quý khách có trách nhiệm thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị đơn hàng cho Nhân viên giao nhận hoặc Nhân viên bán hàng và chăm sóc khách

hàng của KBC ngay khi hoàn tất kiểm tra hàng hóa và nhận Phiếu giao hàng kiêm phiếu xuất kho. Quý khách thanh toán đúng số tiền trên

Phiếu đã ghi, nếu có bất cứ thắc mắc nào Quý khách gọi lại cho KBC theo số 0988544355 để được thông tin cụ thể hơn.

2. Đối với khách hàng thanh toán qua thẻ:

KBC sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, Quý khách phải làm việc với Ngân hàng để được xử lý ổn thỏa, chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khoản của KBC, KBC sẽ xác nhận với Quý khách. Trong một số tình huống Quý khách có thể nhờ phía Ngân hàng mà Quý khách thực hiện giao dịch hoặc Ngân hàng của KBC sử dụng để kiểm tra đối chứng cần thiết.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Kinh Bắc:

Tài khoản mở tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Phòng giao dịch Xuân La. Tài khoản số 14023461972015,

Đơn vị thụ hưởng : Công ty CP Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Kinh Bắc

One thought on “Chính sách thanh toán

  1. Thu says:

    Mình mua hàng bên này thủ tục thanh toán rất nhanh gọn, thuận lợi cho KH
    Chắc chắn nếu cần dùng sẽ mua típ :d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *