Máy bộ đàm KBC PT-3500

Bộ đàm KBC PT-3500 – là một máy bộ đàm có 2 công suất phát cao/thấp (8W/1W). Chế độ 8W dùng để liên lạc được cự li xa hơn 3km và 1W sử dụng khi gần để tiết kiệm pin.